DO AUTORÓW

Na czas nieokreślony zawieszamy poszukiwania nowych utworów do wydania.

———————————————————————–

Wydawnictwo FLOSART jest otwarte na współpracę ze świeżymi, nieznanymi na rynku pisarzami, w których odkryje potencjał warty poddania szerszej ocenie. Chętnie wspieramy ludzi kreatywnych, używających niestandardowych środków wyrazu do odkrywania przed swoimi czytelnikami własnego, osobliwego postrzegania świata.

Jeśli potrafisz wyjść poza schematyczne rozumienie twórczości literackiej, Wydawnictwo FLOSART jest z pewnością miejscem dla Ciebie.

Prześlij nam swoją propozycję wydawniczą!

Jesteśmy zainteresowani twórczością literacką związaną z następującymi kategoriami tematycznymi:

  • poezja,
  • literatura dla dzieci,
  • historia lokalna – legendy, wierzenia i dzieje dawnych ludów ( z terenów obecnej Polski).

Postaramy się ocenić ją obiektywnie, z perspektywy czytelnika, ale i redaktora oraz odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe. Nie pozostawiamy autorów w niespokojnym oczekiwaniu, odpisujemy na każdą propozycję. Wybranym autorom proponujemy współpracę na określanych indywidualnie warunkach. Prześlij nam plik elektroniczny pod adres

kontakt@wydawnictwo-flosart.pl

albo wyślij materiał pocztą tradycyjną pod adres

Edyta Cherkowska Wydawnictwo „FLOSART”

Pl. 1 Maja 7, 13-200 Działdowo (woj. warmińsko-mazurskie)

Czas oczekiwania na odpowiedź: od kilku dni do 2 miesięcy.


Uwagi

* Treść utworu wysyłanego pocztą elektroniczną powinna zawsze znajdować się w załączniku do maila.
* Należy przesyłać całość lub fragment propozycji do wydania, opatrzonej tytułem i zwięźle opisanej na pierwszej stronie załączanego dokumentu.
* Ponadto pierwsza strona każdego załączanego pliku powinna zawierać imię, nazwisko, dane teleadresowe autora oraz ewentualnie krótką notkę przedstawiającą twórcę.
* Do dzieł prozatorskich oraz utworów dramatycznych prosimy dołączać ich streszczenia   (nie dłuższe niż jednostronicowe).
* Utwory poetyckie należy umieszczać w jednym dokumencie.
* Tekst należy zredagować fontem Arial w rozmiarze co najmniej 14.
* Plik elektroniczny powinien być zapisany w formacie doc. lub pdf.

Wydawnictwo nie recenzuje nadsyłanych prac.