szkolny tomik poezji

Nasze Wydawnictwo oferuje wydanie szkolnych publikacji książkowych, w których można zamieścić zarówno twórczość poetycką, jak i prozatorską oraz plastyczną autorstwa członków szkolnej społeczności.

Prezentacja twórczości uczniów i nauczycieli w postaci szkolnej publikacji stanowi ciekawy sposób promocji szkoły w środowisku lokalnym. Szkolny tomik poezji, zbiór opowiadań bądź prac plastycznych to również bodziec motywujący wychowanków do opisywania własnego, oryginalnego widzenia świata w sposób twórczy. Wspólna praca nad stworzeniem zbioru własnych dzieł daje możliwość nawiązania właściwych relacji uczniów z nauczycielami, które zaowocują w codziennym nauczaniu.

Proponujemy stworzenie oryginalnej oprawy graficznej książki, profesjonalne przygotowanie redaktorskie oraz przejrzysty skład publikacji. Napisana przez Was książka zostanie opatrzona numerem ISBN, a jej egzemplarze zasilą zbiory głównych bibliotek w każdym województwie (tzw. egzemplarz obowiązkowy). Przygotowujemy również publikacje książek rocznicowych i okazjonalnych związanych z życiem szkoły.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące publikacji twórczości szkolnej!